Lovtekster

Lovtekster

Avhendingslova
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) finnes hos lovdata

Husleieloven
Lov om husleieavtaler (husleieloven) finnes hos lovdata

Eierseksjonsloven
Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) finnes hos lovdata

Tomtefesteloven
Lov om tomtefeste finnes hos lovdata

Kjøpsloven
Lov om kjøp finnes hos lovdata

Husleiereguleringsloven
Lov om husleieregulering m.v. for boliger finnes hos lovdata

Sameieloven
Lov om sameie finnes hos lovdata

Lov om Boligbyggelag
Lov om bolibyggelag finnes hos lovdata

Tinglysingsloven
Lov om tinglysing finnes hos lovdata

Bustadoppføringsloven
Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.